Spodziewane badanie przyrostu masy wakacyjnej czesc 4

P <0,001 dla wzrostu wagi w okresie wakacyjnym; P = 0,002 dla zmiany wagi między okresem świątecznym a okresem post-wakacyjnym; P = 0,003 dla wzrostu masy w całym okresie pomiarowym. Rysunek 2. Rysunek 2. Rozkład zmian masy. W ponad 50 procentach wszystkich pomiarów masy po pierwszym, zmiana z poprzedniego pomiaru wynosiła nie więcej niż kg.
Spośród 200 rekrutowanych osób kompletne dane dotyczące wagi z pierwszych czterech wizyt były dostępne dla 195 (98 procent). Analiza wariancji dla powtarzanych pomiarów wykazała, że masa ciała zmieniła się znacząco podczas badania (P = 0,01). Średnia waga znacznie wzrosła (ryc. 1) w okresie wakacyjnym (zysk, 0,37 . 1,52 kg, zakres, -6.96 do +4,07 [liczby ujemne wskazują utratę wagi]; P <0,001), ale nie w okresie przedświątecznym (zysk, 0,18 . 1,49 kg, zakres, -4,33 do +8,07, P = 0,09) lub okres po okresie wakacji (strata, 0,07 . 1,14 kg, zakres, -6,18 do +2,47, P = 0,36). Zmiana masy ciała podczas okresu wakacyjnego nie różniła się znacząco od zmiany masy ciała w okresie przedświątecznym (P = 0,23), ale była większa niż w okresie po wakacjach (P = 0,002). W porównaniu do ich wagi we wrześniu lub na początku października, badani mieli średni przyrost masy netto o 0,48 . 2,22 kg w pomiarze lutym lub marcu (zakres, -9,33 do +8,02 kg, P = 0,003). Jednak większość badanych nie miała dużych zmian masy ciała: w ponad 50 procentach wszystkich pomiarów po pierwszym pomiarze waga różniła się od tej z poprzedniego pomiaru o nie więcej niż kg (Figura 2).
Dwadzieścia dziewięć osób (15 procent) zgłosiło, że próbowało schudnąć w okresie wakacyjnym, ale ich zmiana masy wakacyjnej (+ 0,13 ą 1,73 kg) nie różniła się istotnie od tej u osób, które nie zgłosiły takich prób (+ 0,42 . 1,49 kg, P = 0,35). Nie stwierdzono niezależnego wpływu płci, rasy lub grupy etnicznej lub statusu społeczno-ekonomicznego na zmianę masy ciała w żadnym przedziale, a nie było korelacji między zmianą masy ciała a wiekiem (r2 <0,001).
Czterdzieści pięć procent badanych zważono w pierwszym tygodniu stycznia, a 86 procent zważono przed 14 stycznia. Nie było istotnej zależności między tygodniem w styczniu, podczas którego mierzono wagę i zmianę masy ciała (najpierw tydzień, + 0,55 . 1,4 kg, drugi tydzień, + 0,23 . 1,49 kg, trzeci tydzień, + 0,56 . 1,67 kg, czwarty tydzień, + 0,30 . 1,77 kg) lub odsetek osób zgłaszających się, że próbował schudnąć podczas okres wakacyjny (P = 0,74 według testu chi-kwadrat).
Ryc. 3. Ryc. 3. Odsetek osób z głównym wakacyjnym przyrostem (.2,3 kg) wśród 101 osób z wagą non-weight, 54 osób z nadwagą i 40 osób z otyłością. Osoby z brakiem wagi zostały zdefiniowane jako osoby o wskaźniku masy ciała <25, osoby z nadwagą, o indeksie masy ciała .25, ale <30, a osoby otyłe, takie jak o wskaźniku masy ciała .30. Pokazano 95-procentowy górny limit ufności. Obserwowano tendencję do większego prawdopodobieństwa większego przyrostu masy świątecznej w miarę wzrostu stopnia nadwagi (P = 0,06).
Zmiana masy ciała podczas okresu wakacyjnego nie była istotnie skorelowana ze wskaźnikiem masy ciała (r2 <0,006) [przypisy: nerw błędny podrażnienie, komora trzecia, odczyn arthusa ] [przypisy: uzupełnij równania reakcji wodorotlenków z tlenkami niemetali, podpisz wskazane części mózgowia i podaj ich najważniejsze funkcje, biały nalot na wargach sromowych ]