Specyficzne hamowanie proliferacji limfocytów in vitro wywoływanej przez Candida przez antygeny polisacharydowe obecne w surowicy pacjentów z przewlekłą kandydozą śluzówkowo-skórną.

Specyficzną aktywność hamującą odpowiedzi proliferacyjnej in vitro normalnych ludzkich limfocytów na antygen metaboliczny Candida stwierdzono w surowicy 6 z 23 dzieci z przewlekłą kandydozą śluzówkowo-skórną. U każdego z sześciu pacjentów aktywność hamująca była związana z defektami komórkowymi specyficznymi dla Candida, charakteryzującymi się ujemnym testem skórnym i brakiem proliferacji limfocytów in vitro. Obecność krążącego inhibitora wykryto podczas nawrotów choroby i zniknęła podczas leczenia przeciwgrzybiczego. Ten efekt hamujący nie wiązał się z żadną toksycznością na badanych limfocytach. Wykazano, że czynnik nie jest dający się zmierzyć, jest termostabilny, nie można go otrzymać z siarczanem amonu i można go adsorbować na przeciwciałach przeciwko Candida lub agarozowych kolumnach sprzężonych z konkanawaliną. W sumie wyniki te sugerują, że czynnikiem hamującym nie jest immunoglobulina, ale raczej antygen polisacharydowy Candida albicans. Hamowanie indukowanej przez Candida odpowiedzi proliferacyjnej normalnych ludzkich limfocytów uzyskano również przez dodanie antygenów polisacharydowych lub oczyszczonych mannanów z C. albicans do hodowli. W związku z tym antygeny polisacharydowe Candida były zaangażowane w swoistą depresję funkcji komórkowych obserwowaną w przewlekłej kandydozie.
[hasła pokrewne: gim2, uzupełnij równania reakcji wodorotlenków z tlenkami niemetali, gim 121 ]