Oznaczanie ilościowe ludzkich genów gamma globiny i mRNA gamma globiny z oczyszczonym genem uzupełniającym gamma globiny.

Komplementarny DNA (cDNA) specyficzny dla sekwencji nukleotydowych gamma-globiny został przygotowany przez hybrydyzację całkowitego cDNA wytworzonego z mRNA (mRNA) z matrycowej krwi pępowinowej jako matrycy do nadmiaru normalnego mRNA ludzkiej ludzkiej globiny i odzyskanie jednoniciowego cDNA z hydroksyloapatytu. Specyficzność cDNA gamma dla sekwencji mRNA gamma jest silnie wspierana przez hybrydyzację tego cDNA przy niskich wartościach Cot (Co, stężenie RNA i t, czas w sekundach) do próbek RNA zawierających duże ilości funkcjonalnego mRNA gamma globiny i brak hybrydyzacji z próbkami RNA zawierającymi niewiele mRNA gamma-globiny, jeśli w ogóle. Brak krzyżowej hybrydyzacji cDNA gamma z mRNA alfa, beta i delta wykazano przez pełną hybrydyzację cDNA gamma z próbkami mRNA całkowicie pozbawionymi mRNA alfa lub beta i delta. Ocenę liczby genów gamma-globiny w ludzkim komórkowym DNA uzyskano przez hybrydyzację oczyszczonego cDNA gamma do DNA ze śledziony i białych krwinek osobników zdrowych i beta-talasemii oraz pomiar procentu cDNA gamma hybrydyzowanego przy nasyceniu. Wyniki wskazują, że istnieje jeden lub dwa geny gamma-globiny w przeliczeniu na całkowity ekwiwalent genu haploidalnego DNA, uzyskany zarówno od pacjentów zdrowych, jak i beta-talasemii. Wartości te są zgodne z dowodami genetycznymi na obecność wielu loci genu gamma w komórkach ludzkich. Stwierdzenie, że liczba genów gamma-globiny w DNA beta-talasemii jest podobne do DNA w przypadku niezwiązanego z nikotynem DNA, wskazuje, że delecja genów gamma-globiny nie może odpowiadać ani za niedostateczną syntezę gamma-globiny, ani pośrednio za zmniejszoną lub nieobecną beta-globinę. synteza globiny w komórkach beta-talasemii.
[przypisy: gim 94, biały nalot na wargach sromowych, heparegen opinie ]