Lekarze medycyny ratunkowej (EP)

width=300

Lekarze medycyny ratunkowej (EP) pracują w szybko zmieniającym się środowisku i pod wysokim ciśnieniem, z ciągle zmieniającymi się zespołami. PE musi być przygotowany na zarządzanie i przetwarzanie wszystkiego, co ma miejsce na zmianie. Obejmuje to możliwość narażenia na śmierć, poważną chorobę, traumę i cierpienie, często bez wyraźnego rozwiązania problemów, jakie napotykają. To środowisko może prowadzić do zakłóceń emocjonalnych u lekarza, które mogą być krótkotrwałe lub długotrwałe.

Poprzednie badania pokazują, że PE są narażeni na duże ryzyko zmęczenia, wtórnego urazu i wypalenia, co może zmienić zachowanie w miejscu pracy lub w domu. Pomimo literatury opisującej potencjalne stresy na EP-ach, nie ma znanych badań jakościowych dotyczących znaczenia emocjonujących wydarzeń w EP. Niewiele dyskutowano o naturze i skutku tych wydarzeń, o czym informowali sami lekarze. Badania jakościowe mogą zapewnić bogaty i głęboki wgląd w psychologiczne i fizyczne zakłócenia spowodowane zdarzeniami w ED i mogą umożliwić nam podjęcie znaczących kroków w celu opracowania ukierunkowanych interwencji mających na celu ochronę dobrobytu PE. Celem tego badania było zbadanie wpływu zdarzeń klinicznych na dobrostan EP i określenie, które zdarzenia skutkują zakłóceniem emocjonalnym.
[hasła pokrewne: gim 121, grzybica woszczynowa, rostil lek opinie ]