Dziesięć lat, które zmieniły oblicze choroby psychicznej

Wraz z początkiem nowego tysiąclecia identyfikacja kardynalnych wydarzeń historycznych stała się standardem. W dziedzinie psychiatrii można wskazać dobry przypadek wyboru rozwoju leków psychoterapeutycznych jako kluczowego postępu w minionym stuleciu. Wielu nie docenia faktu, że główne klasy leków przeciwpsychotycznych, antydepresyjnych, przeciwlękowych i antymikanowych zostały odkryte i wprowadzone do użytku klinicznego w latach 1949-1960. Stąd tytuł tej książki, Dziesięć lat, które zmieniły oblicze choroby psychicznej, jest w sumie odpowiednie. Autor wyjątkowo nadaje się do opowiedzenia tej niezwykłej opowieści, ponieważ Thuillier był lekarzem domowym wielkiego paryskiego psychiatry Pierre a Denikera. Thuillier i Deniker pracowali razem podczas kluczowych badań klinicznych, które ustalały antypsychotyczne działania chlorpromazyny, leku, który większość ludzi zgodzi się zainicjować erę współczesnej psychofarmakologii. Rozwój chlorpromazyny i innych głównych leków stosowanych w psychiatrii wynikał raczej z nieszczęśliwych wypadków niż z rygorystycznej nauki. Chlorpromazyna pochodzi z klasy chemicznej fenotiazyn. Jedną z pierwszych powszechnie stosowanych pochodnych fenotiazyny była prometazyna, lek, który jest nadal w dużej mierze stosowany jako lek przeciwhistaminowy, ale ma znaczące działanie uspokajające. Francuski chirurg Henri Laborit i jego kolega anestezjolog Pierre Huguenard próbowali opracować znieczulający koktajl, aby zmniejszyć szok operacyjny i anestezjologiczny oraz uspokoić pacjentów. Połączenie prometazyn i opiatowej meperydyny było skuteczne. Laborit i Huguenard poprosili o silniejsze fenotiazyny od Rhone-Poulenc, aw 1949 roku dostarczyli ostatnio syntetyzowaną chlorpromazynę, która różni się od prometazyny tylko dodawaniem podstawnika chlorowego na jednym z trzech pierścieni. Byli pod wielkim wrażeniem działania uspokajającego chlorpromazyny, a także jej działania przeciw nudnościom i działaniu przeciwbólowym i zalecili lek ich kolegom z psychiatrii.
Chociaż Deniker nigdy nie spotkał się z Laboritem ani Huguenardem, słyszał o ich pracy i pobierał próbki chlorpromazyny bezpośrednio z Rhone-Poulenc. Podczas gdy Laborit i jego współpracownicy używali małych, 50-mg dawek, Deniker i jego szef służby Jean Delay podawali dawki do 600 mg wzbudzonym pacjentom z manią i schizofrenią, co przyniosło dramatyczne złagodzenie objawów. Wiosną 1952 r. Delay i Deniker przedstawili serię prac wykazujących, że chlorpromazyna wywierała selektywne działanie przeciwpsychotyczne; Pacjenci byli uspokajani, a ich procesy myślowe oczyszczone, ale leki nie miały uspokajającego chemicznego prostowania . W ciągu roku branża farmaceutyczna została nakierowana na opracowanie dziesiątek leków przeciwpsychotycznych, które spotkały się z szybką, powszechną akceptacją.
Akceptacja litu w leczeniu manii i depresji trwała znacznie dłużej. W 1949 r. Australijski psychiatra John Cade podawał litu pacjentom maniakalnym na podstawie przypadkowych obserwacji, które wykazały, że świnki morskie uspokoiły się, gdy podano im moczan litu, aby zmniejszyć toksyczne działanie mocznika. Wyniki u tych pacjentów były imponujące. Artykuł Cade a, opublikowany w mało znanym australijskim czasopiśmie, nie został zauważony
[hasła pokrewne: bruzda rolanda, odczyn arthusa, komora trzecia ]
[patrz też: gim2, sp3 siemianowice, uzupełnij zapis cząsteczkowy równań reakcji metali z kwasami ]