Dziesięć lat, które zmieniły oblicze choroby psychicznej ad

Mogens Schou, duński psychiatra, potwierdził korzyści terapeutyczne litu i stał się jego upartym uporem, pomimo lekceważenia lub odstępstwa ze strony kolegów. Obrót litu został opóźniony ponad 20 lat po jego odkryciu, być może po części dlatego, że patent na opatentowaną ochronę był trudny do uzyskania dla powszechnie dostępnej soli metalu. Thuillier opowiada o niezwykłej karierze amerykańskiego psychiatry Nathana Kline a, który był pionierem w rozwoju kluczowych leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych. Próbując ustalić, czy depresja występująca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy otrzymują rezerpinę, była prawdziwym efektem leku, podał on rezerpinę grupie chorych z różnymi stanami, w tym niektórych ze schizofrenią. Odkrył działania przeciwpsychotyczne rezerpiny, które były podobne do działania chloropromazyny i zgłosił swoje odkrycia w 1954 roku, dwa lata po wprowadzeniu chlorpromazyny. Dopiero później dowiedział się, że zarówno chlorpromazyna, jak i rezerpina działają poprzez zmniejszenie efektów synaptycznych dopaminy: chloropromazyny blokują receptory dopaminy, a rezerpina obniża poziom dopaminy w mózgu.
W 1956 r. Kline opracował pierwszy lek przeciwdepresyjny będący inhibitorem oksydazy monoaminowej, łącząc różne obserwacje u zwierząt i ludzi. Badacze z National Institutes of Health odkryli, że iproniazyd, lek przeciwprątkowy, który również hamuje oksydazę monoaminową, przekształca sedację wywołaną przez rezerpinę u szczurów w nadaktywność. Tymczasem lekarze zaobserwowali euforię i podniecenie u pacjentów leczonych z powodu gruźlicy iproniazydem. Kline rozpoczął badania kliniczne iproniazydu w depresji, a do 1957 r. Lek został wprowadzony na rynek, na rok przed początkową sprzedażą imipraminy, pierwszego tricyklicznego leku przeciwdepresyjnego. Co ciekawe, obie klasy leków przeciwdepresyjnych wzmacniają monoaminy, takie jak serotonina i norepinefryna. Inhibitory oksydazy monoaminowej blokują degradację monoamin, podczas gdy tricykliczne leki przeciwdepresyjne zapobiegają ich inaktywacji, która zwykle wiąże się z transportem do zakończeń nerwowych, które je uwolniły.
Thuillier opowiada o tych i innych epizodach z literacką werwą, która jest rzadka w książkach medycznych i naukowych, i czerpie z licznych anegdot z osobistych relacji z pionierami. Znakomicie przejrzysta prezentacja została zachowana w tym doskonałym angielskim tłumaczeniu. Umiejętności literackie Thuilliera można łatwo docenić: oprócz swojego znaczącego wkładu jako psychiatra i farmakolog opublikował kilka powieści i książek poetyckich, a także książki z historii medycyny.
Wiele opublikowanych sprawozdań zawiera szczegółowe informacje na temat odkrycia chlorpromazyny i innych środków psychofarmakologicznych. Wkład Thuilliera jest jak dotąd najbardziej autentycznym rachunkiem i jedynym, który ułatwia lekturę na dobranoc. Jest koniecznością dla wszystkich zainteresowanych genezą współczesnej psychiatrii.
Solomon H. Snyder, MD
Johns Hopkins Medical School, Baltimore, MD 21205

[przypisy: nerw błędny podrażnienie, bruzda rolanda, riwaroksaban ]
[przypisy: opryszczka narządów płciowych u mężczyzn, gim 94, napisz równanie reakcji polimeryzacji pięciu cząsteczek etenu ]