Molekularny czynnik wywołujący międzykontynentalne epidemie Streptococcus grupy A.

Identyfikacja zdarzeń molekularnych odpowiedzialnych za pojawianie się szczepów, zwiększoną wirulencję i epidemię była celem od dawna dążącym do badań nad chorobami zakaźnymi. Niedawna analiza 3615 genomów szczepów Streptococcus serotypu M1 grupy A (tzw. Bakteria zjadająca mięso) zidentyfikowała zdarzenie rekombinacji, które pokrywa się z globalną pandemią M1, rozpoczynającą się na początku lat osiemdziesiątych. Tutaj pokazaliśmy, że zmienność alleliczna, która wynika z tego zdarzenia rekombinacji, która zastępuje region chromosomowy kodujący wydzielaną NADazę i streptolizynę O, jest kluczowym czynnikiem zwiększonej produkcji toksyny i zwiększonej ciężkości infekcji szczepów pandemicznych M1. Używając zmutowanych szczepów izoelementowych odkryliśmy, że 3 polimorfizmy w tym regionie genu toksyny zwiększają odporność na zabijanie przez ludzkie leukocyty polimorfojądrowe, zwiększają proliferację bakterii i zwiększają zjadliwość w zwierzęcych modelach zapalenia gardła i martwiczego zapalenia powięzi. Read more „Molekularny czynnik wywołujący międzykontynentalne epidemie Streptococcus grupy A.”