Efektywność kosztowa wczesnego wyładowania po niepowikłanym ostrym zawale mięśnia sercowego ad 8

Nasz model zakładał długoterminową perspektywę społeczną, w której wszystkie krótkoterminowe nieefektywności związane z wdrażaniem programu wczesnego zwolnienia zostałyby rozwiązane. Tak więc efektywność kosztowa dodatkowego dnia w szpitalu pozostaje stała, nawet jeśli pewna część kwalifikujących się pacjentów w konkretnym szpitalu nie mogła zostać zwolniona po 72-godzinnym pobycie. Nawet niewielki do umiarkowanego wzrost kosztów ambulatoryjnych po wczesnym wypisie (dla usług opieki domowej, edukacji pomaturalnej, wizyt kontrolnych lub oceny klinicznej) nie poprawiłby znacząco ekonomicznej atrakcyjności dłuższej hospitalizacji. Nasze wyniki dotyczą pacjentów z nieskomplikowanym przebiegiem, którzy przeszli trombolizę w ostrym zawale mięśnia sercowego i spełniają kryteria włączenia do badania GUSTO-1. Wyniki te mogą nie zostać uogólnione na innych pacjentów z zawałem serca leczonych trombolitycznie lub innymi strategiami reperfuzyjnymi lub nieleczonych leczeniem reperfuzyjnym, chociaż niektóre badania sugerują, że grupy te rzadko mają powikłania w ciągu trzech do pięciu dni po leczeniu.2, 20-22
Wreszcie, badania wykazały, że nawet przy obecnej długości pobytu po zawale, klinicyści mogą być bardziej skuteczni w tworzeniu terapii, które są wyraźnie korzystne w prewencji wtórnej (takich jak leczenie aspiryną, beta-blokerami i inhibitorami konwertazy angiotensyny) ; ten brak skuteczności może negatywnie wpływać na wyniki.23-26 Zdolność do świadczenia tych usług podczas krótszych hospitalizacji lub w warunkach ambulatoryjnych musi zostać zapewniona przed zatwierdzeniem lub przyjęciem praktyk wczesnego uwalniania.
Podsumowując, w odniesieniu do innych interwencji medycznych, przedłużenie hospitalizacji poza 72 godziny po trombolizie u pacjentów z nieskomplikowanym zawałem mięśnia sercowego nie jest opłacalne. Konieczna jest ciągła kontrola jakości i długoterminowe monitorowanie planów wczesnego zwolnienia, aby zapewnić, że krótkoterminowe zyski (przy zmniejszonych kosztach z powodu krótszej hospitalizacji) nie wystąpią kosztem długoterminowych rezultatów.
[więcej w: odczyn arthusa, falvit forum, zespół hutchinsona gilforda ]
[podobne: co zrobić jak ugryzie osa, cholecystektomia laparoskopowa, uzupełnij równania reakcji spalania niecałkowitego metanolu ]